• Fokus kata-kata pendakwah haruslah pesanan ilahi

  “Kesyahidan Imam Hussein (a.s) dan pergerakannya dari Mekah ke Karbala harus disebut dalam perhimpunan Husainiyah dan kesan gerakan ini harus diperjelaskan, ini disebabkan pergerakan Imam itu adalah gerakan rasional, Islam dan iman. Ini dia tugas Ilahi yang dipikul di bahu Imam itu untuk mencapai tujuan-tujuan suci.” - Ayatollah Ja'far Sobhani

  Baca lagi ...
 • LAILTUL RAGHA'IB

  Lailatul raghaib atau dikenali sebagai malam harapan, merupakan malam Jumaat pertama di bulan Rejab yang mempunyai banyak kurniaan daripada Allah (s.w.t). Berasaskan riwayat daripada Nabi (s.a.w), pada malam ini para malaikat datang ke Ka'bah dan memohon kepada Allah, agar mengampuni orang yang berpuasa di bulan Rejab. Antara amalan-amalan mustahab di malam ini ialah mendirikan 12 rakaat dengan tatacaranya, di antara solat Maghrib dan Isya.

  Baca lagi ...
 • Bersedih Dalam Acuan Tauhid Ilahi

  Bersedih adalah lumrah kehidupan yang mana fenomena itu merupakan sebahagian daripada cetak biru makhluk bernama manusia itu sendiri. Namun, sebagaimana perkara lain, seluruh fenomena kehidupan bani Adam haruslah dipaksikan dengan sistem tauhid yang menunjangi alam takwini. Dalam erti kata lain, kesedihan kita haruslah diselarikan dengan kehendak Allah s.w.t dan kekasih-Nya sehingga emosi itu mampu memiliki warna ilahi .

  Baca lagi ...
 • Puasa Perisai Dari Api Neraka, Umat Islam Akan Bangkit Jatuhkan Zionis; Kamil Zuhairi

  Ustaz Kamil Zuhairi pada Hari Raya yang lepas sempat memberikan khutbahnya di hadapan para hadirin yang hadir di Hauzah ar-Ridah di Gombak. Beliau di dalam ucapannya menekankan peri pentingnya ibadah puasa dan menyifatkan ibadah itu -dengan merujuk kepada hadis Nabi s.a.w- sebagai perisai Mu'min dari api neraka. Penggiat kebudayaan itu turut mengingatkan hadirin tentang tahapan puasa yang mana perlu diperhatikan oleh mereka dalam rangka meningkatkan kualiti ibadah tersebut dari tahun ke tahun.

  Baca lagi ...
 • Meraih Ketenangan Jiwa

  Manusia sepanjang sejarah sibuk dalam menjelmakan ketenangan di dalam hidupnya. Dia mencari perkara itu untuk menghilangkan keresahan yang wujud di dalam dirinya. Sebuah keresahan yang lahir daripada kefakiran zatinya. Apakah perkara yang akan mencukupkan dirinya?

  Baca lagi ...
 • Ibadah Di Bawah Lembayung Wilayah

  Tauhid merupakan konsep yang paling asasi di dalam agama Islam. Tauhid di dalam struktur akidah Islam meliputi konsep tauhid dalam zat (tauhid zati) , sifat (tauhid sifati) dan perbuatan-Nya (tauhid af'ali). Dan salah satu cabang tauhid perbuatan (tauhid af'ali) adalah tauhid rububiyah. Rububiyah berasal dari kata “rabb” yang membawa makna "pengurus", pembimbing dan pemelihara. Kosa kata ini mengikut ilmu lughat membawa makna yang tiada pisahnya dengan kata “tarbiyah”. Kata “murabbi” adalah orang yang mengatur segala urusan mutarabbinya agar mereka mampu mencapai kesempurnaan yang dikehendakinya.

  Baca lagi ...
 • Imam: Siapa Berhak Menentukannya?

  Umat Islam dinihari sering dilanda malapetaka daripada pelbagai aspek termasuk aspek kebudayaan, perekonomian, perundangan dan lain-lain. Antara perkara yang dikenalpasti telah menyebabkan berlakunya bencana tersebut adalah ketiadaan pemimpin cemerlang yang mampu membawa umat Islam ke hadapan dengan bertopangkan ajaran Islam yang tulen dan suci itu sendiri. Dalam erti kata lain, umat Islam kini ketiadaan (atau kehilangan) seorang individu yang mampu untuk menyatukan mereka sebelum mengerahkan kekuatan umat untuk berhadapan dengan cabaran yang wujud berdasarkan prinsip agama Islam yang tulen.

  Baca lagi ...
 • Hakikat Ikhlas Dari Kaca Mata Ilmu Akhlak

  Nilai sesuatu amal itu tergantung kepada keikhlasan pelakunya. Ikhlas adalah sebuah perbahasan pokok yang sering ditekankan di dalam agama Islam serta di dalam agama-agama lain. Di dalam ajaran Islam, konsep ini mendapat perhatian khusus di dalam kajian ilmu fiqah, akhlak, falsafah dan irfan yang mana setiap displin ilmu ini pada gilirannya telah mewarnai khazanah ketamadunan ilmu Islam.

  Baca lagi ...
 • Kepentingan Membahaskan Konsep Imamah

  Setelah kewafatan Nabi S.A.A.W, umat Islam berbeza pendapat berhubung dengan isu kekhilafahan. Sebahagian kelompok dengan merujuk kepada peristiwa Ghadir Khums, himpunan beberapa hadis dan ayat al-Quran menerima Imam Ali a.s sebagai pengganti Nabi Akram S.A.A.W. Sementara itu, sebahagian yang lain pula menganggap isu pemilihan pengganti Rasul S.A.A.W bukanlah sesuatu yang telah ditetapkan oleh baginda sendiri, maka mereka dengan ikhtiar sendiri memilih Abu Bakar sebagai pengganti Nabi S.A.A.W dalam menggalas tugas-tugas pemerintahan umat. Mereka seperti kumpulan pertama turut menggunakan ayat al-Quran sebagai rujukan untuk mempertahankan pandangan khusus ini.

  Baca lagi ...
 • Arbain, Wilayah Dan Kaum Mu'min

  Imam Hasan Askari (a.s) bersabda: Tanda seorang mu'min itu terdiri daripada lima perkara; (Pertama) solat lima puluh (satu rakaat), ziarat Arbain, memakai cincin di (jari) tangan kanan, bersujud di atas tanah dan membaca bismillah (dengan suara keras di dalam solat dan ketika memulakan bacaan surah selepas al-fatihah).

  Baca lagi ...
 • Pusat Ilmiyah Islam Perlu Sebarkan Mesej al-Ghadir Kepada Seluruh Dunia

  Ayatullah al-Uzhma Safi Golpaygani mengeluarkan sebuah kenyataan yang menyentuh tentang tanggungjawab pusat pengajian Syiah -Hauzah Ilmiyah- di dalam menyebarkan mesej hari al-Ghadir kepada seluruh dunia. Beliau turut mengucapkan tahniah serta meluahkan rasa terima kasihnya kepada mereka yang turut serta di dalam menganjurkan hari perayaan al-Ghadir.

  Baca lagi ...
 • Qatar, Saudi Dan Kemaraan Pak Wahab Di Malaysia

  Politik Timur Tengah sentiasa bermasalah. Walaupun umat Islam adalah majoriti, konsep kesatuan Islam hanya tinggal slogan sahaja. Bangsa Arab bermusuhan sesama sendiri, memutuskan persahabatan dengan alasan nipis dan berperang tanpa belas kasihan.

  Baca lagi ...