Benarkah hadis “Ali manusia utama setelahku” dinukilkan dengan sanad yang muktabar dalam sumber-sumber Ahlusunnah?

  • News Code : 373787
  • Source : ABNA.co

Tidak dapat diragukan lagi bahawa Rasulullah (s.a.w) mempunyai wilayah mutlak tidak hanya seluruh umat Islam, bahkan terhadap seluruh manusia. Baginda lebih utama dalam autoriti tasarruf (تصرف) urusan umat Islam. Menaati baginda tanpa soal adalah wajib dan menderhakai baginda adalah haram. Sebagaimana Allah (s.w.t) menyabitkannya secara jelas di dalam ayat ke-enam surah al-Ahzab:النَّبِيُّ أَوْلى‏ بِالْمُؤْمِنينَ مِنْ أَنْفُسِهِم / الاحزاب/6Nabi itu hendaknya lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiriOleh itu wilayah mutlak Rasulullah (s.a.w) terhadap semua individu tidak dapat dinafikan lagi. Rasulullah (s.a.w) juga telah menyabitkan wilayah mutlak ini untuk Amirul Mukminin Ali bin Abi Talib (a.s) menerusi riwayat yang sahih persanadannya, di mana ulama-ulama Ahlusunnah telah menukilkannya.Asal muasal riwayat.Ketika mensyarahkan perihal Wahab bin Hamzah di dalam kitab Maʻrifatul Sahabah, Abu Naim al-Isfahani berkata:5901 - حدثنا سليمان بن أحمد ، ثنا أحمد بن عمرو البزار ، وأحمد بن يحيى بن زهير ، قالا : ثنا محمد بن عثمان بن كرامة ، ثنا عبيد الله بن موسى ، ثنا يوسف بن صهيب ، عن ركين ، عن وهب بن جمرة ، قال : « صحبت عليا من المدينة إلى مكة ، فرأيت منه بعض ما أكره ، فقلت : لئن رجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأشكونك إليه ، فلما قدمت لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقلت : رأيت من علي كذا وكذا ، فقال : لا تقل هذا ، فهو أولى الناس بكم بعديالأصبهاني، ابو نعيم أحمد بن عبد الله (متوفاى430هـ)، معرفة الصحابة، ج5، ص2723، ح 6501، طبق برنامه الجامع الكبير.المناوي، محمد عبد الرؤوف بن علي بن زين العابدين (متوفاى 1031هـ)، فيض القدير شرح الجامع الصغير، ج4، ص357، ناشر: المكتبة التجارية الكبري - مصر، الطبعة: الأولى، 1356هـ.السيوطي، جلال الدين أبو الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر (متوفاى911هـ)، جامع الاحاديث (الجامع الصغير وزوائده والجامع الكبير)، ج8، ص250، طبق برنامه الجامع الكبير.الهندي، علاء الدين علي المتقي بن حسام الدين (متوفاى975هـ)، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، ج11، ص281، ح32961 ، تحقيق: محمود عمر الدمياطي، ناشر: دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة: الأولى، 1419هـ - 1998م.Diriwayatkan daripada Rukain, bahawasanya Wahab bin Hamrah (Hamzah) berkata: Aku menemani Ali dari Madinah ke Makkah, dalam perjalanan aku melihat beberapa perbuatannya yang tidak menyenangkan. Aku berkata: Akan aku mengadu kepada Rasulullah sekembalinya aku ke Madinah, aku pun berkata kepada Rasulullah. Ketika aku sampai di Madinah, aku bertemu dengan Rasulullah, maka aku pun berkata: Aku telah melihat Ali melakukan itu dan itu. Baginda membalas: Janganlah engkau berkata demikian itu, beliau adalah manusia lebih utama untuk kalian selepasku. - Al-Isbahani, Abu Naʻim Ahmad bin Abdullah (wafat tahun 430 hijrah) maʻrifah al-Sahabah jilid 5 halaman 2723, hadis 6501, menurut peranti lunak Jamiʻah al-Kabir.- Almanawi, Muhammad Abdul Ra’uf bin Ali bin Zainul Abidin (wafat tahun 1031 Hijrah), Faidh al-Qadir Syarh al-Jamiʻ al-Shaghir, jilid 4 halaman 357, cetakan Mesir 1356 Hijrah.- Al-Hindi, ʻAla’uddin Ali al-Muttaqi Husam al-Din (wafat tahun 975 Hijrah) Kanzul Ummal, jilid 11 halaman 281 hadis 32961, cetakan Darul Kutub al-ʻIlmiyah, Beirut, cetakan pertama 1419 Hijrah.Penelitian sanad riwayatAbu Naʻim al-Isfahaniأبو نعيم. أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران. الإمام الحافظ الثقة العلامة شيخ الإسلام أبو نعيم المهراني الأصبهاني الصوفي الأحول سبط الزاهد محمد بن يوسف البناء وصاحب الحلية.وكان حافظا مبرزا عالي الإسناد تفرد في الدنيا بشيء كثير من العوالي وهاجر إلى لقيه الحفاظ. قال أبو محمد السمرقندي سمعت أبا بكر الخطيب يقول لم أر أحد أطلق عليه اسم الحفظ غير رجلين أبو نعيم الأصبهاني وأبو حازم العبدويي.الذهبي الشافعي، شمس الدين ابوعبد الله محمد بن أحمد بن عثمان (متوفاى 748 هـ)، سير أعلام النبلاء، ج17 ص453، تحقيق: شعيب الأرناؤوط , محمد نعيم العرقسوسي، ناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت، الطبعة: التاسعة، 1413هـ.Abu Naʻim: Ahmad bin Abdullah bin Ahmad bin Ishaq bin Musa bin Mihran. Al-Imam, al-Hafiz, tsiqah, al-ʻAllamah, Syeikhul Islam, Abu Naʻim al-Mihrani al-Isbahani pengarang kitab Hilliyatul Auliya.Beliau seorang penghafal, pakar, mempunyai sanad yang pendek, seorang yang menukilkan hadis dengan sanad yang pendek, para penghafal berhijrah semata-mata untuk bertemu dengan beliau. Abu Muhammad Samarqand berkata: Aku mendengar Abu Bakar al-Khatib berkata: Tidak pernah aku lihat seorang yang namanya digelar dengan al-Hafiz melainkan dua orang lelaki iaitu Abu Naʻim al-Isbahani dan Abu Hazim al-ʻAbdawi.- Al-Zahabi al-Shafi’i, Shamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Usman (wafat tahun 748 Hijrah), Siyar al-A’lam al-Nubala jilid 17 halaman 453, cetakan Muasasah al-Risalah, Beirut, 1413 HijrahAl-Tabrani:Zahabi di dalam kitab al-ʻIbar berkata tentang beliau:وفيها الطبراني الحافظ العلم مسند العصر أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي في ذي القعدة بأصبهان وله مائة سنة وعشرة أشهر.وكان ثقة صدوقا واسع الحفظ بصيرا بالعلل والرجال والأبواب كثير التصانيف....الذهبي الشافعي، شمس الدين ابوعبد الله محمد بن أحمد بن عثمان (متوفاى 748 هـ)، العبر في خبر من غبر، ج2، ص321، تحقيق: د. صلاح الدين المنجد، ناشر: مطبعة حكومة الكويت - الكويت، الطبعة: الثاني، 1984.Dalam tahun 360 Hijrah, al-Tabrani telah meninggal dunia, beliau adalah seorang hafiz (mereka yang menghafal hadis sebanyak seratus ribu hadis), seorang yang alim, seorang musnad di zamannya (orang yang disandarkan rujukan pada zaman itu), meninggal di Isfahan bulan Zulkaedah; sedangkan umurnya seratus tahun sepuluh bulan.Beliau seorang yang tsiqah, berkata jujur, mempunyai hafalan yang luas, berpengetahuan dalam ilmu rijal dan banyak kitab-kitab yang ditulisnya.- al-Zahabi al-Shafi’i, Shamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Usman (wafat tahun 748 Hijrah), Al-ʻIbar fil Khabar min Ghabar, jilid 2 halaman 321, cetakan kedua Hukumah al-Kuwait, 1984.Zahabi berkata tentangnya di dalam Tazkiratul Huffaz:الطبراني الحافظ الامام العلامة الحجة بقية الحفاظ أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي الطبراني مسند الدنيا ولد سنة ستين ومائتين وسمع في سنة ثلاث وسبعين.. وصنف أشياء كثيرة وكان من فرسان هذا الشأن مع الصدق والأمانة.الذهبي الشافعي، شمس الدين ابوعبد الله محمد بن أحمد بن عثمان (متوفاى 748 هـ)، تذكرة الحفاظ، ج3، ص912، رقم: 875، ناشر: دار الكتب العلمية – بيروت، الطبعة: الأولى.Al-Tabrani al-Hafiz al-Imam al-Allamah al-Hujjah (mereka yang menghafal tiga ratus ribu hadis), yang meninggalkan ramai penghafal, Abul Qasim Sulaiman bin Ahmad bin Ayyub bin Mathir al-Thabrani… menulis banyak perkara dan merupakan salah satu pahlawan ilmu hadis bersama kejujuran dan amanah.- al-Zahabi al-Shafi’i, Shamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Uthman (wafat tahun 748 Hijrah), Tazkirah al-Huffaz, jilid 3 halaman 912, nombor 875 cetakan Darul Kutub al-‘Ilmiyah, Beirut, cetakan pertama.Ahmad bin ʻAmru al-Bazzar:Bazzar merupakan pengarang musnad yang mashur, tidak perlu diperkenalkan dan dipuji lagi . Beliau sendiri adalah pakar sejarah Ahlusunnah yang mana Zahabi berkata:البزار. الشيخ الإمام الحافظ الكبير أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البصري البزار صاحب المسند الكبير...الذهبي الشافعي، شمس الدين ابوعبد الله محمد بن أحمد بن عثمان (متوفاى 748 هـ)، سير أعلام النبلاء، ج13، ص554، تحقيق: شعيب الأرناؤوط , محمد نعيم العرقسوسي، ناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت، الطبعة: التاسعة، 1413هـ.Al-Bazzar, al-Sheikh al-Imam al-Hafiz al-Kabir Abu Bakar Ahmad bin ʻAmru bin Abdul Khaliq al-Bashri al-Bazzar, pengarang kitab al-Musnad….- Al-Zahabi al-Shafi’i, Shamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Usman (wafat tahun 748 Hijrah), Siyar al-A’lam al-Nubala jilid 13 halaman 554, cetakan Muasasah al-Risalah, Beirut, 1413 Hijrah.Zahabi berkata di dalam kitabnya yang lain:البزار الحافظ العلامة أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البصري...الذهبي الشافعي، شمس الدين ابوعبد الله محمد بن أحمد بن عثمان (متوفاى 748 هـ)، تذكرة الحفاظ، ج2، ص653، رقم: 675، ناشر: دار الكتب العلمية – بيروت، الطبعة: الأولى.Al-Bazzar seorang penghafal, ‘Allamah, Abu Bakar Ahmad bin ʻAmru bin Abdul Khaliq al-Bashri…- al-Zahabi al-Shafi’i, Shamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Uthman (wafat tahun 748 Hijrah), Tazkirah al-Huffaz, jilid 2 halaman 653, nombor 675 cetakan Darul Kutub al-‘Ilmiyah, Beirut, cetakan pertama.Al-Sayuthi juga berkata tentang beliau:651 البزار الحافظ العلامة الشهير أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البصري صاحب المسند الكبير المعلل..السيوطي، جلال الدين أبو الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر (متوفاى911هـ)، طبقات الحفاظ، ج1، ص289، ناشر: دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة: الأولى، 1403هـ.Al-Barraz, seorang penghafal, Allamah yang masyhur, Abu Bakar bin Ahmad bin ʻAmru bin Abdul Khaliq al-Bashri, pengarang kitab al-musnad al-Kabir…- Al-Suyuthi, Jalaluddin Abu al-Fadhl Abdul Rahman bin Abi Bakr (wafat tahun 911 Hijrah) Tabaqat al-Huffaz jilid 1 halaman 289. Percetakan Darul al-Kutub al-ʻAlamiyyah - Beirut, cetakan pertama tahun 1403 Hijrah.Ahmad bin Zuhair al-TushtariDari sini sebenarnya hadis tersebut telah dinukilkan melalui dua jalur. Jalur pertama ialah daripada Bazzar manakala yang lain dari jalan Ahmad b


پیام رهبر انقلاب به مسلمانان جهان به مناسبت حج 1441 / 2020
conference-abu-talib
We are All Zakzaky
Tidak Kepada Perjanjian Abad Ini