?>
Ayatollah Ramezani:

Imam al-Zaman (as) adalah manifestasi dari rahmat kebenaran yang luas

Setiausaha Agung Majma' Jahani Ahlul Bait (a.s) menyatakan, "Kewajipan terbesar Syiah di era keghaiban ialah menunggu kemunculan kerajaan seluruh alam, Imam Mahdi (a.s).

Agensi Berita Ahlul Bait (ABNA24.com) - Majlis mengenang kelahiran Imam Hassan Askari (a.s) dengan kehadiran Ayatollah "Reza Ramezani", Setiausaha Agung Majma' Jahani Ahlul Bait (a.s), Ahad, 14 November 2021, telah berlangsung, di "Pusat Syiah Khoja" Paris.

Dalam majlis ini, Sbeliau menekankan keperluan untuk mengenal Ahlul Bait (A.s) dan bertawassul kepada Imam Mahdi (a.s) dan mempertimbangkan peningkatan diri, melatih orang lain, dan menyediakan masyarakat untuk kemunculan sebagai suatu kewajipan Syiah di zaman keghaiban.


Beliau menyatakan kepentingan perhatian dan penumpuan serta komunikasi dengan Imam Zaman (a.s) dengan memetik noktah dan kalimat daripada ahli tasawuf dan ulama besar Syiah serta personaliti seperti Ayatollah Behjat.

Ayatollah Ramezani juga menunjukkan kepentingan peranan Imam Hassan Askari dalam dunia Syiah dan mazhab Ahl al-Bayt (a.s) dan berkata, "Selama 250 tahun selepas kewafatan Nabi (s.a.w), ajaran Syiah Imam menyebabkan perubahan dalam pemikiran Islam.

Setiausaha Agung Majma' Jahani Ahlul Bait (a.s) menceritakan wacana tentang wilayah Imam Mahdi (a.s), "Nabi (s.a.w) bersabda bahawa sunnah dan sirah Imam Mahdi (a.s) adalah sunnah dan sirah aku sendiri. Maksudnya, sebagaimana Nabi membawa rahmat kepada alam dengan bi'thahnya, begitu juga Imam Mahdi, datang untuk mengembangkan rahmat Allah di dunia dan memupuk rahmat."

Ayatollah Ramezani, merujuk kepada ayat-ayat risalah, berkata, "Tuhan Yang Maha Kuasa, yang berfirman kepada Nabi (s.a.w), "Dan Kami tidak mengutus kamu melainkan untuk rahmat bagi sekalian alam. Rasulullah SAW juga bersabda tentang dakwah baginda, "Oleh itu, salah satu ciri utama para nabi adalah memiliki akhlak yang baik. Para nabi sebagaimana dalam bidang-bidang lain sebagai teladan bagi umat dan masyarakat, yang menjadi teladan bagi umat adalah dalam bidang akhlak yang baik, juga akhlak individu mahupun dalam yang etika yang berkaitan dengan masalah sosial. Oleh itu, Imam Mahdi (a.s) datang untuk mendapat rahmat, bukan untuk membunuh, menghunus pedangnya dan membinasakan.

Beliau menambah, "Menurut hadis-hadis Syiah, Imam al-Zaman (a.s) adalah manifestasi dari rahmat yang luas, Imam al-Zaman, pada kesempatan ziarah. Diriwayatkan juga dari Imam al-Zaman (a.s): "Sesungguhnya rahmat Tuhanmu meliputi segala sesuatu dan Aku adalah rahmat Tuhan yang tidak terhingga" dan dalam pernyataan orang-orang yang maksum (a.s) dijelaskan, "Imam adalah lebih belas kasihan kepada manusia daripada bapa dan ibu mereka dan Mahdi (a.s) menaungi manusia lebih daripada kamu semua, ilmu mereka lebih melimpah daripada kamu semua, dan rahmat dan karunia-Nya lebih meluas daripada mereka semua."

Beliau menambah, "Menurut hadis-hadis Syiah, Imam al-Zaman (a.s) adalah manifestasi dari rahmat haq yang luas." Imam al-Zaman, pada kesempatan ziarah, telah menyampaikan ungkapan, "Sejahtera ke atasmu, salam ke atasmu, wahai rahmat ilahi yang tidak terhingga dan luas."

Diriwayatkan juga dari Imam al-Zaman (as), "Sesungguhnya rahmat Tuhanmu meliputi segala sesuatu dan Aku adalah rahmat Tuhan yang tidak terhingga" begitu dan dalam pernyataan orang-orang yang maksum (a.s) diterangkan bahawa "Imam adalah lebih belas kasihan kepada manusia daripada bapa dan ibu mereka dan Hazrat Mahdi (as) menaungi manusia lebih daripada kamu semua, dan ilmu mereka lebih melimpah daripada kamu semua, dan rahmat dan karunia-Nya lebih meluas daripada mereka semua."

Ayatollah Ramezani kemudiannya merujuk kepada kewajipan Syiah semasa keghaiban dan menyatakan, "Kewajipan kami semasa keghaiban adalah kewajipan yang sama semasa kehadiran Imam Maksum (a.s). Jumlah tugas-tugas ini boleh diringkaskan dalam satu ayat dan harus dikatakan bahawa tugas terbesar Syiah semasa keghaiban adalah menunggu kemunculan dan kemunculan kerajaan dunia Hazrat Mahdi (AS); Negeri yang di dalamnya terbentang keadilan, keamanan, belas kasihan dan persaudaraan sesama manusia."


Akhirnya, beliau berkata: penunaian penantian (jalan keluar) adalah berdasarkan memenuhi semua perintah al-Quran dan Sunnah Rasulullah (s.a.w), Ahlul-Bayt (a.s) dan berusaha mendidik generasi mengikut kepada perintah Islam yang memanusiakan insan."

Perlu dinyatakan bahawa Hojjatoleslam Dr. "Saeed Jazari", presiden Universiti Antarabangsa Ahlul Bait (a.s), akan mengiringi Setiausaha Agung majhma dalam lawatan ini.


Kirim komen anda

E-mel anda tidak akan dipaparkan. Sila isi tempat bertanda *

*