• Seminar Antarabangsa: Abu Thalib (a.s) Pendukung Nabi Besar (s.a.a.w)

    Hadhrat Abu Thalib bin Abdul Muthallib (a.s) yang merupakan pakcik kepada Rasul Mulia (s.a.a.w) serta bapa kepada Amirul Mu'minin (a.s) adalah pendukung (pelindung) terbesar Nabi dan agama Islam di zaman awal perutusan Baginda (s.a.a.w). Sejarah hidup beliau yang dipenuhi dengan kisah inspirasi, pengorbanan dan keikhlasan hanya dapat ditandingi oleh sedikit individu sahaja di dunia ini. Selain daripada hakikat bahawa beliau adalah pemegang kunci Ka'bah, pelindung golongan lemah, pembantu kaum miskin, beliau lebih dikenali berikutan pengorbanan dan kegigihannya membantu Nabi (s.a.a.w) di jalan kenabian yang penuh dengan cabaran dan ranjau.

    Baca lagi ...